Detail

pampeliška slezská

Taraxacum parnassicum

púpava

hvězdnicovité / Asteraceae

      pampeliška / Taraxacum

Místa výskytu:
Vyskytuje se na suchých trávnících a pastvinách, skalnatých svazích, najdeme ji však také na ruderálních místech jako jsou lesní pěšiny, opuštěné lomy, hradní vrchy nebo okolí kostelů či poutních míst.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Rod Taraxacum (pampeliška) je poměrně obtížný na určování. Pampelišky jsou druhy, které se rozmnožují jak pohlavně tak i nepohlavně, což určování neulehčí. V současnosti se rozlišuje rod Taraxacum na tzv. sekce (skupiny).

Na našem území se vyskytují pampelišky těchto sekcí: Erythrosperma (tzv. červenoplodé pampelišky), Palustria (tzv. bahenní pampelišky), Ruderalia (tzv. ruderální pampelišky), Hamata (tzv. hákovité pampelišky), Celtica (tzv. keltské pampelišky) a Piesis, Dioszegia, Alpestria.

Pampeliška slezská patří mezi pampelišky sekce Erythrosperma (červenoplodé pampelišky). Jak již název sekce napovídá, plody těchto pampelišek jsou nejčastěji v odstínech červenohnědé až sytě rudé barvy, někdy vzácně též šedohnědé až šedavé barvy.

Zástupci této sekce jsou v posledních letech podrobeni intenzivnímu zájmu specialistů a postupně dochází k popisování nových druhů a k doplnění znalostí o jejich celkovém rozšíření na našem území.

Ochrana:
Pampeliška slezská je nejrozšířenějším zástupcem sekce Erythrosperma u nás.

 

 

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: les

Půda: kamenito-hlinitá, sušší

Světelné podmínky: stín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 24.4.2007

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka