Detail

tořič čmelákovitý

Ophrys holosericea

vstavačovité / Orchidaceae

Místa výskytu:
Vyskytuje se na loukách a v křovinách nebo také na okrajích ovocných sadů.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Tořič čmelákovitý vyžaduje ke svému přežití pravidelné obhospodařování svého stanoviště, tedy pastvu nebo kosení luk.

Ochrana:
Tořič čmelákovitý je kriticky ohroženým druhem naší květeny (C1). Stejná ochranná kategorie je mu udělena i ze zákona (§1). Je zahrnut, tak jako všechny orchideje, v mezinárodní úmluvě CITES.

V ČR se nachází pouze na jižní Moravě. Zde jsou jeho populace málo početné. Je zajímavostí, že v minulosti byly jeho populace rozsáhlejší, o čemž svědčí i to, že se používal k výzdobě kostelů ve formě kytic.

 

 

Kraj: Jihomoravský

Stanoviště: louka

Půda: hlinitá, vlhčí

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 31.5.2007

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka