Detail

křídlatka sachalinská

Reynoutria sachalinensis

| Giant Knotweed

rdesnovité / Polygonaceae

      křídlatka / Reynoutria

Místa výskytu:
Vyskytuje se podél vodních toků, na rumiších, v blízkosti lidských sídel. Někdy se pěstuje v zahradách jako okrasná rostlina.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Křídlatka sachalinská je nepůvodní druh květeny České republiky, který však již na našem území zdomácněl. Pochází z Asie, z ostrova Sachalin. Do Evropy byla dovezena jako okrasná rostlina v 19. století a na naše území se dostala koncem 19. století nejpve do botanických zahrad a parků. Odtud se začala postupně šířit. Uvádí se, že je nejméně invazním zástupcem křídlatek na našem území.

Někdy se vysazuje v zahrádkách a do značné míry se může jevit jako velmi dekorativní okrasná rostlina. Zajímavostí je, že ještě počátkem 90. let byla křídlatka sachalinská hodnocena v literatuře jako významná dekorativní krycí parková rostlina, působivá zejména ve velkých porostech a perspektivní rostlina pro skrmování dobytkem.

V České republice se vyskytuje ještě příbuzný druh: křídlatka japonská a kříženec křídlatky japonské a sachalinské - křídlatka česká.

Ochrana:
Invazní druh. Není ohroženým druhem a kvůli svému šíření je nutné její cílené ničení zejména v chráněných oblastech, kde vytlačuje původní vegetaci. Je nutné likvidovat porosty křídlatky, aby se alespoň částečně zabránilo jejímu rychlému šíření.

 

 

Místo: Moravský Beroun

Okres: Olomouc

Kraj: Olomoucký

Stanoviště: polní remízka

Půda: hlinitá, vlhčí

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 1.8.2007

 

Po kliknutí se zobrazí větší fotografie v novém okně
 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka