Detail

rozchodník španělský

Sedum hispanicum

rozchodník | Spanish Stonecrop

tlusticovité / Crassulaceae

      rozchodník / Sedum

Botanická charakteristika:
Jednoletádvouletá, 7-15 cm vysoká, sivozelená bylina. Lodyha přímá, na bázi větvená, většinou nachově naběhlá. Listy válcovité, dužnaté. Květenství vrcholičnaté, složené z větvených vijanů. Květy drobné, 6-7četné, bílé. Plody měchýřky.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  sivozelená bylina
  §  lodyha většinou nachově naběhlá
  §  květy 6-7četné, bílé

Místa výskytu:
Vyskytuje se převážně v okolí komunikací, v kolejištích na železnici, v intravilánech obcí zejména v městské dlažbě, na hřbitovech, na úhorech, na štěrkových náplavech, občas se pěstuje na zahrádkách a ve skalkách. Roste na chudých, štěrkovitých půdách.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Původem pochází rozchodník španělský z jihovýchodní Evropy a Přední Asie. Ve své domovině roste na skalnatých místech a suťoviscích. U nás se občas pěstoval jako skalnička či hřbitovní rostlina a byl poprvé zachycen jako zplanělý v 50. letech 20. století.

Ještě na počátku 90. let 20. století bylo známo pouze několik málo lokalit. V posledním desetiletí lokalit však přibývá (rozšíření je stále nedostatečně známé, protože se druhu nevěnuje větší pozornost). Druh se na našem území šíří zejména podél komunikací, kde často roste v drobném štěrku krajnice a při údržbě komunikací nebo pásů silniční zeleně se rozšiřuje i na vzdálenější místa. Pravděpodobně se šíří i silniční dopravou, především na kolech automobilů. Rozchodník španělský je sice považován za invazní druh, ale nemá výraznější negativní dopad na původní vegetaci.

Rod:
Rod Sedum (rozchodník) má okolo 420-470 druhů, které rostou v Evropě, Asii, Africe, Severní a Střední Americe. Na našem území se vyskytuje asi 10 druhů rodu Sedum.

Záměna:
Je snadno poznatelný druh.

Etymologie:
Sedum: snad z latinského sedare: tišit, protože se používal v léčitelství k utišení bolesti a podle pověry zaháněl bouřku a hromy od domu, na jehož střeše rostl;
hispanicum: španělský, takto byl pojmenován i když nepochází ze Španělska, ale z jihovýchodní Evropy.

Lidové názvy:
---

Synonyma:
Sedum boissieri Davidov
Sedum glaucum Waldst. & Kit.
Sedum sexfidum M. Bieb.

Starší české jméno:
---

Fytocenologie:
---

Biotopy:
---

Ochrana:
Rozchodník španělský není ohrožený. Je považován za invazní druh. V současné době se považuje na našem území za zdomácnělý.

V ČR se vyskytuje roztroušeně po celém území státu. Jeho rozšíření je nedokonale známé, protože se mu věnuje malá pozornost.

Celkové rozšíření:
Rozchodník španělský roste původně v jihovýchodní Evropě a Přední Asii, zavlečen byl do střední a západní Evropy, Severní Ameriky nebo i do středního Japonska.

Index:
Sedum hispanicum (L.) Raym.-Hamet -- Amoen. Acad. 4: 273. 1759.

jednoletá/dvouletá; jihoevropský/jihozápadoasijský; terofyt/hemikryptofyt; 6-8; 7-15 cm; 1,0-1,5 cm; nížiny-pahorkatiny; --

Nepůvodní druh květeny České republiky. Adventiv. Neofyt (1954?). [Invasive] [Naturalized] [roztroušeně]

Invazní.

invazní rostlina

[poslední aktualizace: 1.9.2012]

 

 

Místo: Bernartice nad Odrou

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: okraj cesty

Půda: štěrkovitá, suchá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 8.6.2007

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka