Detail

jestřábník Bauhinův

Hieracium bauhini

jastrabník

hvězdnicovité / Asteraceae

Místa výskytu:
Vyskytuje se na výslunných travnatých a kamenitých svazích, v křovinách a velmi často na druhotných stanovištích jakými jsou nádraží, prostory průmyslových a obchodních objektů, náspy a zářezy komunikací, lomy. Roste obvykle na místech s narušenou nezapojenou vegetací, na vysýchavých půdách. Konkurenčně slabý druh, výskyty jsou často časově nestálé, populace jsou vázány na určitá sukcesní stadia a se změnou vegetačních poměrů mizejí.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Jestřábník Bauhinův je velmi podobný jestřábníku úzkolistému, od kterého se liší tím, že má (některé rostliny však nemusí mít) dlouhé nadzemní výběžky, kdežto jestřábníku úzkolistému výběžky chybí ale na druhou stranu mívá boční květonosné lodyhy - flagely. Zejména na jižní Moravě může být zaměněn s jestřábníkem hustokvětým, od kterého se spolehlivě pozná podle toho, že na líci listů nemá hvězdovité chlupy (jestřábník hustokvětý má líc listů pokrytý ojedinělými hvězdovitými chlupy).

Jestřábník Bauhinův je hlavní druh podrodu Pilosella. Na našem území se vyskytuje 12 od něj odvozených vedlejších druhů.

Velmi proměnlivý druh.

Ochrana:
Není ohrožený, není však ani příliš hojný.

 

 

Místo: Štramberk

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: kamenitý svah

Nadmořská výška: 450 m

Půda: kamenitá, suchá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 15.5.2007

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka