Detail

ježatka kuří noha

Echinochloa crus-galli

ježatka kuria | Barnyard Grass, Cockspur

lipnicovité / Poaceae

      ježatka / Echinochloa

Botanická charakteristika:
Jednoletá, 30-70 cm vysoká rostlina (tráva). Stébla přímá, někdy poléhavá až vystoupavá. Listy ploché, na okrajích červenavě naběhlé žilky, ve středu bílá žilka. Pochvy listů hladké. Jazýček není přítomen. Květenství lata, často červenavě naběhlá, tvořená z hroznovitě uspořádaných lichoklasů. Plod obilka.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  stébla přímá, někdy poléhavá až vystoupavá
  §  listy ploché, na okrajích červenavě naběhlé žilky
  §  lata často červenavě naběhlá

Místa výskytu:
Vyskytuje se na polích a zahradách, písčinách, okrajích komunikací, v blízkosti sídel, na rumištích.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Pozdně jarní plevel, který může být nepříjemný zejména v okopaninách, kukuřici a zeleninových sadbách. K jeho hubení je nutno dodržovat agrotechnické postupy. Někdy se likvidace neobejde bez použití herbicidů, avšak na některé herbicidy si ježatka již vytvořila odolnost. Rozmnožuje se generativně. Obilky jsou rozšiřovány špatně čištěným osivem, zemědělskou technikou, kompostem.

Ježatka kuří noha je celosvětově rozšířeným plevelem (její původ není spolehlivě objasněn, snad pochází z Evropy nebo Asie). Je problematickým plevelem především na rýžových polích v jihovýchodní Asii. V dobách nouze byla však pěstována jako obilnina - snáší i sucho. Z obilek je možné umlít mouku.

V některých zemích (Indie, západní Afrika) se pěstuje jako pastevní rostlina. V prérijních oblastech USA jsou obilky vítanou potravou pro ptáky a drobné hlodavce. Je pionýrskou rostlinou, která osidluje nezapojená a slunná stanoviště.

Záměna:
Ježatka kuří noha je snadno poznatelný druh.

Etymologie:
Echinochloa: z řeckého ekhinos: ježek a chloa: tráva;
crus-galli: z latinského crus: noha a gallus: kohout.

Lidové názvy:
---

Synonyma:
Panicum crus-galli L.

Fytocenologie:
Na našem území se vyskytuje ve společenstvech svazu Veronico-Euphorbion (Dg).

Biotopy:
---

Ochrana:
Ježatka kuří noha není ohrožená. Na našem území se vyskytuje hojně. Plevelný druh.

Celkové rozšíření:
Ježatka kuří noha roste ve větší části Evropy, v Asii, dále v Africe, Severní a Jižní Americe, Austrálii.

Index:
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. -- Ess. Agrostogr. 53. 1812.

jednoletá; subkosmopolitní; terofyt; 30-70 cm; 6-20 cm; 3-4 mm; nížiny-pahorkatiny; Veronico-Euphorbion.

Nepůvodní druh květeny České republiky. Adventiv. Archeofyt.

plevele

 

 

Místo: Jistebník

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: pole

Půda: hlinito-písčitá, sušší

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 9.7.2008

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka