Detail

kruštík podhorský

Epipactis leutei

kruštík Leuteho

vstavačovité / Orchidaceae

      kruštík / Epipactis

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 30-50 cm vysoká bylina s přímou lodyhou při bázi nafialovělou. Listy ve spodní části stonku jsou široce vejčité až vejčitě kopinaté, horní list kopinatý až úzce kopinatý. Květenství je řídké, složené z 7-21 květů. Dolní listen je nápadně až 7 cm dlouhý, úzce kopinatý [viz obrázek]. Květy jsou středně velké. Okvětí je otevřené. Vnější okvětní lístky jsou světle zelené. Vnitřní okvětní lístky jsou bělavě zelené s narůžovelým nádechem. Pysk je středně velký s tmavěrůžovým hypochilem. Epichil je šípovitého tvaru, delší než široký, bělavě růžový. Plody jsou tobolky.

Místa výskytu:
Roste v listnatých lesích (dubohabřiny, bučiny). Vyhovují mu vlhčí vápenité půdy.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Kruštík podhorský byl popsán teprve nedávno (1989) z území Rakouska. Pro Českou republiku byl jeho výskyt potvrzen v posledních letech a to jak v Čechách tak i na Moravě. Jeho rozšíření je zatím málo známé.

Některými autory je uváděn jako kruštík Leuteův.

Ochrana:
Kruštík podhorský je vzácným zástupcem vstavačovitých, není však zatím chráněn zákonem, ani není uváděn v Černém a červeném seznamu. Je to důsledek jeho poměrně nedávného potvrzení pro území České republiky.

Je lesním druhem a proto může být ohrožen především zánikem vhodných stanovišť (změna druhového složení lesa, nešetrná težba dřeva).

 

 

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: listnatý les

Půda: kamenito-hlinitá, vlhčí

Světelné podmínky: stín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 17.6.2006

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka