Detail

vrbka rozmarýnolistá

Chamerion dodonaei

kyprina štrkovisková

pupalkovité / Onagraceae

Botanická charakteristika:
Vytrvalá polokeřovitá bylina s krátkým oddenkem vyhánějícím masité červenavé výběžky. Lodyhy 30 – 100 cm vysoké, jednoduché nebo chudě větvené, oblé, hustě olistěné, v listových úžlabích se svazečky listů a krátkými nekvetoucími listnatými větévkami. Listy tuhé, čárkovité nebo čárkovité kopinaté, 0,15 – 0,3 mm široké, přisedlé či kratičce řapíčkaté, celokrajné nebo drobounce řídce zubaté, po obou stranách stejně zbarvené, na rubu patrná jen střední žilka. Květy v poměrně řídkém hroznu. Kališní lístky úzce kopinaté, červeně naběhlé, korunní vejčité až úzce obvejčité, sytě růžové až bledě lila nachové. Plody jsou tobolky.

Místa výskytu:
Vrbka rozmarýnolistá roste na kamenitých, štěrkovitých a písčitých poříčních náplavech, v kamenolomech, štěrkovnách, pískovnách, na skalnatých svazích zářezů železnic a silnic, železničních náspech a nádražích, důlních haldách a výsypkách. Vyhovují jí štěrkovité, skeletovité a písčité vysýchavé půdy. Ke svému růstu si vybírá otevřená, výslunná a většinou antropicky ovlivněná stanoviště.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Původnost druhu na našem území je sporná. V Čechách se vyskytuje jen na několika vzájemně zcela izolovaných lokalitách. Na Moravě je poměrně častá v Moravském bráně, v severním podhůří Beskyd a na Ostravsku, kde se rozšířila zvláště na důlních výsypkách a haldách. Avšak na ostatním území Moravy je mnohem vzácnější a značně nerovnoměrně rozšířená. Jak již bylo zmíněno, není zřejmé, zda je vrbka rozmarýnolistá na našem území původní. Mohlo by tomu tak být v případě některých poříčních lokalit v severním podhůří Beskyd, nicméně i tam imigrace vrbky souvisí pravděpodobně se středověkým budováním komunikací využívajících říční údolí a terénu při tocích. K většímu rozšíření druhu u nás došlo teprve v posledních 100 – 130 letech vlivem činnosti člověka.

Ochrana:
Vrbka rozmarýnolistá je zařazena do ochranné kategorie C4a (taxony vyžadující další pozornost). Ne že by se jednalo o nějakou příliš choulostivou rostlinu, její zařazení do této kategorie je spíše zdůvodněno jejím nerovnoměrným výskytem (viz Význam a zajímavosti).

 

 

Místo: Karviná-Darkov

Okres: Karviná

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: důlní výsypka

Půda: kamenitá, suchá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 14.8.2006

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka