Detail

rukev rakouská

Rorippa austriaca

roripa rakúska | Austrian Yellowcress

brukvovité / Brassicaceae

Místa výskytu:
Vyskytuje se v poříčích velkých řek jak na přirozených stanovištích – zaplavovaných loukách, okrajích lesů a křovin, tak na ruderálních stanovištích na jejich místech vzniklých. Druhotně ji najdeme na železničních náspech, skládkách, v silničních příkopech a okolí seníků. Na přirozených lokalitách je krátkodobě přeplavována, po většinu roku však roste v terestrických podmínkách. Na druhotných stanovištích roste mimo dosah záplav, často s malým množstvím vláhy, což ji dovoluje hluboký kořenový systém. Vyskytuje se na různých druzích půd, především na štěrkopísčitých nebo jílovitopísčitých. Značně světlomilný druh, zastínění dosti snižuje jeho konkurenční schopnost.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ochrana:
Není ohrožená.

 

 

Místo: Nový Jičín

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: železniční násep

Půda: kamenito-písčitá, vlhčí

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 1.7.2005

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2021 © Petr Kocián | Právní doložka