Detail

zvěšinec zední

Cymbalaria muralis

cimbalok múrový | Ivy-leaved Toadflax

jitrocelovité / Plantaginaceae

      zvěšinec / Cymbalaria

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, stálezelená rostlina s plazivou, větvenou, křehkou, 10 – 40 cm dlouhou lodyhou. Lodyžní listy v dolní části vstřícné, v horní střídavé, čepel v obrysu ledvinitá, 5laločná, zelená, často nachově naběhlá. Květy jednotlivé v úžlabí listenů. Kalich s čárkovitě kopinatými cípy, zelený, někdy nachově naběhlý. Koruna dvoupyská, 9 – 14 mm dlouhá, základní zbarvení fialové, místy tmavší pruhy, místy koruna téměř bělavá, dolní pysk se dvěma žlutými hrbolky. Plody jsou tobolky s černohnědými semeny.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  plazivá lodyha
  §  listy ledvinité
  §  koruna dloupyská, fialová, dolní pysk se žlutými hrbolky
Scrophulariaceae – krtičníkovité

Místa výskytu:
Pěstuje se v zahradách jako skalnička, často roste druhotně na zdech, kamenitých navigacích řek a potoků, u jezů, někdy na hradních zříceninách a na skalách. Vyhovují mu bazické substráty, nejčastěji roste na vápenném tmelu zdiva.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Původně zvěšinec zední rostl v jižních Alpách, dinárských pohořích, v pohořích Itálie a na Sicílii. Již ve středověku se začal pěstovat a od té doby zdomácněl ve značné části Evropy. U nás se vyskytuje hlavně v okolí míst původního pěstování. Pěstuje se jako skalnička na skalkách nebo se vysazuje do škvír ve zdech. Hojné jsou jeho výskyty v řadě obcí na starých zdech, u kostelů, kláštěrů, mlýnů, na hradech a zámcích.

Záměna:
Zvěšinec zední je snadno poznatelný druh. Může být někdy zaměněn za příbuzný zvěšinec bledý.
zvěšinec zední: koruna max. 15 mm dlouhá, ostruha 1,5-3,0 mm dlouhá (x zvěšinec bledý: koruna 15-30 mm dlouhá, ostruha 6-9 mm dlouhá.

Etymologie:
Cymbalaria: z řeckého kymbalon (činel) (podle tvaru listů připomínající činel); muralis: zední (podle toho, že roste na zdech).

Synonyma:
Linaria cymbalaria (L.) Mill.

Fytocenologie:
Vyskytuje se nejčastěji ve společenstvech svazu Cymbalario muralis-Asplenion [fotovegetace].

Biotopy:
---

Ochrana:
Zvěšinec zední není ohroženým druhem. V České republice se vyskytuje roztroušeně na celém území, místy je zdomácnělý.

Celkové rozšíření:
Zvěšinec zední roste původně v jižních Alpách, dinárských pohořích, v pohořích Itálie a na Sicílii. Druhotně roste ve velké části Evropy, v přímořském pruhu sz. Afriky, v Severní a Jižní Americe, v Austrálii a na Novém Zélandu.

Index:
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. -- Fl. Wett. ii. 397. 1800.

vytrvalá, bylina; jihoevropský(-subkospomopolitní), hemikryptofyt; 0,10-0,40; 0,09-0,014; nížiny - podhůří; Cymbalario muralis-Asplenion

Nepůvodní druh květeny České republiky. Adventiv. Archeofyt.

 

 

Místo: Nový Jičín

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: dlažba

Půda: šterkovitá, vlhká

Světelné podmínky: polostín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 11.6.2005

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2021 © Petr Kocián | Právní doložka