Detail

huseník chlupatý

Arabis hirsuta

arábka chlpatá | Hairy Rockcress

brukvovité / Brassicaceae

Místa výskytu:
Vyskytuje se v různých travnatých společenstvech, na stepích, v lemech a světlinách teplomilných lesů, na křovinatých stráních, pastvinách, loukách, antropicky ovlivněných trávnících a dalších podobných místech. Roste na suchých i vlhčích, vápnitých i kyselých, mělkých i hlubších půdách. Je to tedy ekologicky málo vyhraněný druh. Vyhýbá se však půdám bohatším na dusík.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ochrana:
Není ohrožený. Původní druh naší květeny.

 

 

Stanoviště: stráň

Půda: hlinito-písčitá, sušší

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka