Detail

zlatobýl kanadský

Solidago canadensis

zlatobyľ kanadská | Canada Goldenrod

hvězdnicovité / Asteraceae

      zlatobýl / Solidago

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 80 – 150 cm vysoká bylina s kompaktním oddenkovým systémem. Lodyha přímá, jednoduchá, oblá, plná. Listy střídavé, husté, doní brzy odumírající, kopinaté, přisedlé, oddáleně nepravidelně zubaté. Květenství úbory. Úbory asi 5 mm dlouhé, jsou uspořádané v bohaté, široce pyramidální, poněkud jednostranné latě. Zákrovních listenů 15 – 16, okrajových jazykovitých květů 10 – 16, jsou sotva delší než zákrov, žluté. Plody úzce elipsoidní, světle hnědé nažky na vrcholu s rozestálým chmýrem z jednořadých, krátce pérovitých paprsků.

Místa výskytu:
Roste na poloruderálních místech v obcích, rumištích, zahradách, železničních náspech, březích řek, v okolí hřbitovů a při okrajích komunikací. Vyskytuje se převážně na antropogenních, živinami středně bohatých půdách. Světlomilná rostlina.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Zlatobýl kanadský není na našem území původní, pochází ze Severní Ameriky. Bývá často pěstovaný v zahradách a parcích, odkud také ve 2. polovině 19. století začal zplaňovat. Zdomácněl především na ruderálních místech a březích vod, a to na téměř celém území ČR.

Kromě toho, že je pěstovaný jako okrasná rostlina, je to také rostlina včelařská, vylepšující pozdně letní a podzimní snůšku pylu u včel. Nadprodukce pylu však způsobuje v některých územích pylové alergie. Rostlina obsahuje saponiny s hemolytickým účinkem, glykosidy, hořčiny, glykosilanové flavonoidy, kyselinu nikotinovou, kávovou, chlorogenovou, skořicovou, seskviterpenoidy, diterpenoidy a další složité látky. U nás se můžeme běžněji setkat se třemi druhy zlatobýlů (z. kanadský, z. obecný a z. obrovský), od zbylých dvou tento druh odlišíme tak, že jazykovité květy jsou sotva delší než trubkovité, kdežto u zbylých dvou jsou zřetelně delší.

Ochrana:
Není ohroženým druhem. Nepůvodní druh květeny České republiky. Adventiv. Neofyt (1838). Invazní druh.

 

 

Místo: Nový Jičín

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: louka

Půda: hlinitá, vlhká

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 28.7.2003

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka