Detail

zlatobýl obrovský

Solidago gigantea

zlatobyľ obrovská | Early Goldenrod, Smooth Goldenrod, Giant Goldenrod

hvězdnicovité / Asteraceae

      zlatobýl / Solidago

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 80 – 200 cm vysoká bylina s bohatě větveným oddenkem. Lodyha přímá, jednoduchá, oblá, plná, hladká. Listy střídavé, husté, kopinaté, zúženou bází přisedlé, pilovité, tmavě zelené. Úbory asi 4 mm dlouhé, jsou uspořádané v bohaté, poněkud jednostranné latě. Zákrovních listenů 13 – 16, okrajových jazykovitých květů 12 – 13, jsou zřetelně delší než zákrov, delší než květy trubkovité, žluté. Plody jsou úzce elipsoidní, světle hnědé nažky na vrcholu s rozestálým chmýrem z jednořadých, krátce pérovitých paprsků.

Místa výskytu:
Celík obrovský nejčastěji najdeme na březích vodních toků, dále v lužních lesích, křovinách, akátinách, na rumištích, nádražích, železničních náspech či podél cest. Má rád vlhké, živinami a zejména dusíkem bohaté půdy. Světlomilná rostlina. U nás není původní, pochází ze Severní Ameriky.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Jak bylo zmíněno výše, rostlina pochází ze Severní Ameriky a u nás začala zplaňovat a zdomácňovat ve 2. polovině 19. století. Zlatobýl obrovský je řazen mezi invazní rostliny. Jeho úspěšné tažení na našem území můžeme pozorovat koncem léta a na podzim zejména na člověkem ovlivněných stanovištích.

Jeho využití je podobné jako u zlatobýlu kanadského. Je to důležitá včelařská rostlina vylepšující pozdně letní a podzimní snůšku pylu u včel.

Pyl je však významný alergen. Zlatobýl obrovský je také často pěstovaný v zahradách a parcích, kvůli velkému počtu nažek a rychlému vegetativnímu rozmnožování oddenky se ale může stát nepříjemným plevelem. Obsahuje velké množství saponinů s hemolytickým účinkem, glykosidy, hořčiny, glykosilanové flavonoidy, kyselinu nikotinovou, kávovou, chlorogenovou, skořicovou a další složité látky.

U nás se můžeme běžněji setkat se třemi druhy zlatobýlů (z. kanadský, z. obecný a z. obrovský), od zbylých dvou tento druh odlišíme tak, že jazykovité květy jsou zřetelně delší než trubkovité (takto jej odlišíme od zlatobýlu kanadského) a že rostlina vytváří výběžky a úbor má jen 3 – 8 mm v průměru (kdežto zlatobýl obecný výběžky nevytváří a úbor má 10 – 20 mm v průměru).

Ochrana:
Není ohroženým druhem. Nepůvodní druh květeny České republiky. Adventiv. Neofyt (1851). Invazní druh.

 

 

Místo: Bernartice nad Odrou

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: břeh řeky

Půda: štěrkovitá, vlhká

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 30.8.2003

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka