Detail

kakost bahenní

Geranium palustre

pakost močiarny | Marsh Crane´s-bill

kakostovité / Geraniaceae

      kakost / Geranium

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 30–90 cm vysoká, oddenkatá bylina. Lodyhy až4 vystoupavé až přímé. Svěže zelené listy jsou vstřícné, dolní dlouze řapíkaté, dlanitě členěné v 5(–7) obvejčitých úkrojků. Květy ve dvoukvětých vidlanech, korunní lístky obvejčité, purpurově fialové, s 5(–7) žilkami. Plod zobanitý, semena hladká, hnědá.

Místa výskytu:
Druhové jméno tohoto druhu napovídá, že se bude vyskytovat na zamokřených místech – na březích vodních toků a nádrží, podmáčených loukách, v příkopech a lužních lesích. Vyžaduje čerstvě vlhké až mokré, humózní, živinami bohaté půdy. Nedaří se mu na suchých místech a škodí mu odvodňování.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Docela pěkná rostlina, ale vzhledem k jejím vysokým nárokům na vlhkost půdy se nepěstuje (i když to není vyloučeno). Nemá žádné praktické využití. Tak jako všechny kakosty je lidově nazýván čapí nůsek, protože jeho plod skutečně připomíná zobák čápa. Dalším lidovým jménem je muškát.

Ochrana:
Není ohroženým ani chráněným druhem. Hojný druh.

 

 

Místo: Loučka

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: příkop cesty

Nadmořská výška: 300 m

Půda: jílovitá, mokrá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 4.7.2003

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka