Detail

čarovník prostřední

Circaea x intermedia

| Upland Enchanter´s-nightshade

pupalkovité / Onagraceae

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 8 – 40 cm vysoká bylina s bohatě větveným oddenkem a přímou nebo vystoupavou lodyhou. Listy jsou vejčité až podlouhle vejčité, na líci na žilkách a na okraji krátce srpovitě chlupaté, většinou pravidelně vykrajovaně zubaté. Květy na přímo odstálých až vystoupavých, zřetelně od sebe oddálených stopkách, listeny drobné, většinou brzo opadavé. Kališní lístky podlouhlé až vejčité, rozestálé až nazpět obrácené, bílé, narůžovělé nebo bledě zelené. Korunní lístky obsrdčité až široce obvejčité, přibližně stejně dlouhé jak široké, bílé nebo růžové. Plody jsou dvoupouzdré (jedno z pouzder často deformované), obvejcovité nažky, které před dozráním opadávají.

Místa výskytu:
Čarovník prostřední roste především v lesních údolích podél potoků a cest, na prameništích a v suťových lesích. Vyhovují mu trvale vlhké, živinami bohatší, jílovito-hlinité až hlinito-písčité, mechanicky občasně narušované půdy. Roste na zastíněných až polostinných stanovištích.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Z našich čtyř rodů čeledi pupalkovitých (pokud nebereme v úvahu rod zakucelka (Ludwigia), jehož zástupce zakucelka bažinná (Ludwigia palustris) u nás kdysi rostla jen na několika málo místech, poslední údaje o jejím výskytu u nás jsou z 19. století a je tedy dávno vyhynulá) je rod čarovník nejméně známý. Rostou u nás tři zástupci, kromě čarovníku pařížského ještě čarovník alpský (Circaea alpina) a hybridogenní druh čarovník prostřední (Circaea x intermediata) vzniklý zkřížením dvou předchozích druhů. Čarovníky jsou nenápadné lesní rostliny, kterých si při procházce lesem většinou vůbec nevšimneme. Navíc pokud nekvetou, mohou být zaměněny za podobný ptačinec hajní, který patří mezi hvozdíkovité.

Celkově rod Circaea zahrnuje asi 7 – 10 druhů rozšířených zejména v mírném pásu Eurasie a Severní Ameriky, s centrem rozšíření v jihovýchodní Asii.

Ochrana:
Není ohrožený.

 

 

Místo: Hostašovice

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: příkop

Nadmořská výška: 390 m

Půda: hlinitá, mokrá

Světelné podmínky: polostín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 4.7.2003

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2021 © Petr Kocián | Právní doložka