Černý a červený seznam cévnatých rostlin ČR

A2 Nezvěstné

Do této skupiny patří taxony, u kterých nebyl výskyt na dobře známých lokalitách po více než 20-30 let potvrzen, avšak ještě trvá možnost jejich opětovného nalezení na některé historické lokalitě nebo na úplně nové.


Vašemu požadavku neodpovídá žádný záznam.

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka