Klíč

Bílá

Červená

Modrá

Zelená

Žlutá

 


 

Hledat

Pokročilé vyhledávání


 

Možnosti zobrazení

Zobrazit všechny druhy

 

Trávy

Jedovaté rostliny

Léčivé rostliny

Plevele

Invazní rostliny

Původní druhy

Nepůvodní druhy

Archeofyty

Neofyty


 

5 nej čeledí - 2018

01 hvězdnicovité

02 lipnicovité

03 hluchavkovité

04 brukvovité

05 bobovité


 

5 nej druhů - 2018

01 česnek medvědí

02 konopí seté

03 brukev řepka olejka

04 sporýš lékařský

05 rozrazil rezekvítek


 

ostatní

archiv titulních fotografií


BibliografieKocián P. & Kocián J. (2009): Příspěvek ke květeně Novojičínska a okolí – I. – Vlastivědný sborník Novojičínska 59: 173–185.

Abstract | full text article [PDF]

Kocián P. (2009): Invazní starček úzkolistý (Senecio inaequidens) také na severní Moravě a ve Slezsku. – Acta Musei Beskidensis 1: 23–29.

Abstract | full text article [PDF]

Kocián P. (2009): Digitaria sanguinalis subsp. pectiniformis, Dipsacus laciniatus, Hyoscyamus niger, Saxifraga tridactylites. – In: Plášek V. & Cimalová Š. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska III., Časopis Slezského zemského muzea, série A, 58: 240, 241, 241, 242.

Abstract | full text article [PDF]

Kocián P. (2010): Poznámky k rozšíření Digitaria sanguinalis subsp. pectiniformis na železnici severní Moravy a Slezska (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 2: 7–14.

Abstract | full text article [PDF]

Kocián P. (2010): Nálezy zajímavějších neofytů na severní Moravě a ve Slezsku (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 2: 15–28.

Abstract | full text article [PDF]

Kocián P. (2012): Nález starčku úzkolistého (Senecio inaequidens DC.) v Novém Jičíně (severní Morava, Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis 3: 111–113.

Abstract | full text article [PDF]

Kocián P. (2013): Praktické poznámky k určení: kakost nachový (Geranium purpureum). – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 2: 54–55.

Abstract | full text article [PDF]

Kocián P. (2013): Velbloudník tenkokřídlý (Corispermum pallasii, Chenopodiaceae) na severní Moravě (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 5: 67–71.

Abstract | full text article [PDF]

Kocián P. & Kocián J. (2013): Hledíček dobromyslolistý (Chaenorhinum origanifolium /L./ Kostel.) – nový nepůvodní druh v České republice. – Acta Carpathica Occidentalis 4: 20–24.

Abstract | full text article [PDF]

Kocián P. (2014): Výskyt tromínu prorostlého (Smyrnium perfoliatum) v Novém Jičíně. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 3: 50–53.

Abstract | full text article [PDF]

Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds] (2014): Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS a záznamy rostlin během pilotního projektu. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 3, Příloha 2: 1–12.

Abstract | full text article [PDF]

Kocián P., Hlisnikovský D. & Tkáčiková J. (2014): Několik nálezů rozchodníku španělského (Sedum hispanicum) na severovýchodě ČR. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 3: 47–49.

Abstract | full text article [PDF]

Kocián P. (2014): Nezpozorované a rychlé šíření lebedy různosemenné (Atriplex micrantha) a omanu smradlavého (Dittrichia graveolens) na dálnicích Moravy a Slezska (Česká republika). – Acta Musei Beskidensis 6: 27–47.

Abstract | full text article [PDF]

Kocián P. (2014): Pelyněk Tournefortův (Artemisia tournefortiana) – dálniční druh na území České republiky? – Acta Carpathica Occidentalis 5: 56–60.

Abstract | full text article [PDF]

Kocián P. (2014): První nálezy invazního starčku úzkolistého (Senecio inaequidens) na dálnicích a rychlostních silnicích Moravy a Slezska (Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis 5: 46–55.

Abstract | full text article [PDF]

Kocián P. & Kubešová S. (2014): Mech Plagiopus oederianus stále roste ve Štramberském krasu. – Acta Carpathica Occidentalis 5: 20–23.

Abstract | full text article [PDF]

Hlisnikovský D. & Kocián P. (2014): Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska. 1. Euphorbia taurinensis. – Acta Musei Beskidensis 6: 49–59.

Abstract | full text article [PDF]

Kocián P. & Hlisnikovský D. (2014): Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska. 2. Geranium purpureum. – Acta Musei Beskidensis 6: 61–68.

Abstract | full text article [PDF]

Hlisnikovský D. & Kocián P. (2014): Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska. 3. Geranium rotundifolium. – Acta Musei Beskidensis 6: 69–76.

Abstract:
Round-leaved Crane's-bill (Geranium rotundifolium), native to the Mediterranean, is a casual alien in the Czech Republic. It was first collected in Bohemia before 1851. In Moravia, it was recorded for the first time in 2010 and since then seven new localities have been reported along railways. The species seems to be spreading slowly along the railways in the north-eastern part of the Czech Republic.

full text article [PDF]

Kocián P. (2014): Orobanche minor Sm. – In: Dančák M., Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VIII., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 63: 272–273.

full text article [PDF]

Kocián P. (2014): Linaria pelisseriana (L.) Mill. – a new alien species in the Czech Republic. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 63: 283–288.

Abstract:
The paper reports on a find of the Mediterranean species Linaria pelisseriana at the cargo terminal of Kopřivnice freight station (NE Moravia, Czech Republic), which is the first record of this species in the Czech Republic.

full text article [PDF]

Kocián P. (2015): Lilík mochyňovitý (Nicandra physalodes) – zajímavý plevel na Novojičínsku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 4: 37–38.

full text article [PDF]

Kocián P. (2015): Troskut prstnatý (Cynodon dactylon) v Ostravě. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 4: 33–36.

full text article [PDF]Všechna práva vyhrazena. | 2003-2018 © Petr Kocián | Právní doložka